Yang Menjadikan Sejarah itu Ilmiah dan Tidak Sirah Nabawiyah Eps 30 Ustadz Muhammad Nur

Berikut adalah artikel dan video mengenai "Yang Menjadikan Sejarah itu Ilmiah dan Tidak Sirah Nabawiyah Eps 30 Ustadz Muhammad Nur". Silakan ditonton videonya agar mendapatkan informasi yang lengkap. Semoga informasi dari blog ini bermanfaat adanya untuk semua pengunjung.Yang Menjadikan Sejarah itu Ilmiah dan Tidak Sirah Nabawiyah Eps 30 Ustadz Muhammad NurJudul: Yang Menjadikan Sejarah itu Ilmiah dan Tidak Sirah Nabawiyah Eps 30 Ustadz Muhammad Nur
Tanggal:Telah tayang perdana pada 17 Jun 2021
Durasi: 28.08
Like:106
Bit Rate:128 kbps
Hits:2.417 x ditonton


Tonton di Youtube


Komentar:
• Renungan 28: Fatwa Syeikh AL-AZHAR dan Deklarasi Amman1. Terjemahan Teks Fatwa yang telah dikeluarkan oleh yang mulia al-Ustaz al-Akbar Syeikh Mahmud Syaltut Syeikh Universiti Al-Azhar tentang harusnya melakukan amal ibadat menurut mazhab Syiah Imamiyyah.Bismillahir Rahmanir Rahim Syeikh Syaltut ditanya: Setengah orang berpendapat bahawa untuk sahnya ibadat dan mu’amalat seorang muslim itu mestilah mengikuti salah satu daripada mazhab yang empat. Sementara mazhab Syi’ah Imamiyyah dan Syi’ah Zaidiyyah tidak termasuk. Adakah anda bersetuju pendapat tersebut secara mutlak? Justeru, anda melarang (orang ramai) mengikuti mazhab Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah umpamanya?Beliau menjawab:1. Agama Islam tidak mewajibkan ke atas seorang pun dari pengikut-pengikutnya berpegang kepada mazhab tertentu. Malah kami berpendapat bahawa setiap muslim berhak mengikuti mana mana mazhab yang dipindah secara betul dan hukum-hukumnya pula disusun di dalam kitab-kitab tertentu. Dan bagi individu yang telah mengikuti mana mana mazhab dari mazhab-mazhab tersebut dibolehkan pula berpindah kepada mazhab yang lain. Iaitu mana-mana mazhab yang lain dan ia tidak sedikitpun berdosa berbuat demikian.2. Sesungguhnya mazhab Ja’fari yang dikenali dengan mazhab Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah ialah satu mazhab yang harus beramal ibadat dengannya dari segi syarak sepertilah mazhab-mazhab Ahli Sunnah. Oleh itu sayugialah bagi orang-orang Islam mengetahuinya dan membebaskan diri mereka dari asabiyyah tanpa kebenaran kepada mazhab-mazhab tertentu. Agama Islam atau syariatnya bukanlah mengikuti mazhab tertentu atau berhenti di atas satu mazhab. Kerana semua mujtahid diterima di sisi Allah. Dan harus bagi orang yang tidak pakar di dalam perbincangan (al-Nazar) dan ijtihad mengikuti mereka dan beramal dengan apa yang mereka tetapkan di dalam fiqah mereka. Dan tidak ada perbezaan di dalam hal itu di antara hukum-hukum ibadat dan mu‘amalat” (Lihat youtube http://youtu.be/vu9F5YsT_M4: Syiah adalah saudara…oleh Syeikh al-Azhar)2. Deklarasi Amman 2005Deklarasi Amman (2005) OIC (Pertubuhan negara-negara Islam) telah memperakui 8 mazhab di dalam Islam, 2 daripadanya adalah mazhab Syiah Imamiyyah Ja‘fariyyah dan Syiah Zaidiyyah. TIGA PERKARA DARI MESEJ AMMAN V.1. SOALAN-SOALAN YANG LAZIMDengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.Semoga selawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang suci dan mulia.(1) Sesiapa yang merupakan pengikut kepada salah satu daripada empat buah sekolah perundangan Islam Sunni (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali), dua buah sekolah perundangan Islam Syiah (Jafari dan Zaidi), sekolah perundangan Islam Ibadi dan sekolah perundangan Islam Zahiri, adalah seorang Islam. Mengisytiharkan bahawa seorang itu kafir/murtad adalah tidak dibenarkan. Sesungguhnya darah, kehormatan, dan harta tidak boleh dicabuli. Lebih-lebih lagi, menurut fatwa Syeikh Al-Azhar, adalah tidak mungkin dan tidak dibenarkan untuk mengisytiharkan sesiapa yang menganuti fahaman Asyari atau atau sesiapa mengamalkan Tasawwuf yang sebenar sebagai kafir. Begitu juga, adalah tidak mungkin dan tidak dibenarkan untuk mengisytiharkan sesiapa yang menganuti fahaman Salafi yang sebenar sebagai kafir. Tidak kurang, ia adalah tidak mungkin dan tidak dibenarkan untuk mengisytiharkan sebagai murtad mana-mana kumpulan Islam yang percaya kepada Tuhan, Maha Suci dan Maha Tinggi, dan Rasul-Nya SAW dan lima rukun Islam, dan tidak menafikan apa-apa rukun yang perlu dari agama.(2) Maka di sana wujud lebih banyak persamaan antara pelbagai mazhab Islam daripada perbezaan di antara mereka. Para penganut kepada lapan buah sekolah perundangan Islam telah bersetuju dengan prinsip-prinsip asas Islam. Semua percaya kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, Satu dan Unik; al -Quran yang mulia ialah firman Allah dan bahawa Nabi Muhammad SAW, adalah Nabi dan Rasul kepada semua umat manusia.Semua bersetuju tentang lima rukun Islam: dua kalimah syahadah (shahadatayn); sembahyang (salat) zakat; puasa bulan Ramadan, dan Haji ke rumah Allah (di Mekah). Semua juga bersetuju tentang asas-asas kepercayaan: kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikat -Nya, kitab-kitab -Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari kiamat , Qadha’ dan Qadar-Nya; baik dan jahat. Perbezaan pendapat antara ulama daripada lapan sekolah perundangan Islam hanya berkenaan dengan cabang agama (furu) dan tidak berkenaan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas (usul) [agama Islam]. Perbezaan pendapat dari sudut cabang agama (furu) adalah rahmat. Ada pendapat orang terdahulu yang mengatakan bahawa perbezaan dalam pendapat di kalangan ulama adalah " adil lagi baik" .(3) Akuan sekolah-sekolah perundangan Islam dalam Islam bererti mengikut satu metodologi asas dalam pengeluaran fatwa: Tiada siapa boleh mengeluarkan fatwa tanpa kelayakan peribadi yang diperlukan setiap sekolah perundangan Islam menentukan [untuk penganut sendiri]. Tiada siapa boleh mengeluarkan fatwa tanpa mematuhi metodologi mazhab Islam. Tiada siapa boleh menuntut untuk melakukan ijtihad tanpa had atau membuat sekolah perundangan Islam yang baru atau untuk mengeluarkan fatwa yang tidak boleh diterima yang mengeluarkan orang Islam daripada prinsip-prinsip dan kepastian Syariah dan apa yang telah ditubuhkan berkenaan dengan sekolah-sekolah Fekah. Tiga titik Amman Mesej V.2. Deklarasi Amman ditandatangani oleh 552 peserta yang terdiri daripada ketua-ketua kerajaan, pembesar-pembesar, mufti-mufti, menteri-menteri agama, para akademik dan lain-lain dari Dunia Islam”. Sila layari: almawaddah.info Kkk
• Assalamualaikum...Yang komen disini semoga SEHAT SELALU dan SEMAKIN SUKSES
• Asslamulaikum ustad semoga sehat dan dikaruniai Allah
• VIDEO BARU SUDAH MUNCUL DIYOUTUBE YA,BISA CEK DICHANNEL INI.AKAN ADA VIDEO BARU YG AKAN KAMU SESALI JIKA TIDAK MENONTONNYA.SEMOGA BERMANFAAT JAZAKALLAH KHOIRON
• Gk daa ruginya mmpir sjnak saudara..
Anda suka dengan artikel ini? Silakan bagi ke Teman Facebook Anda. [BAGI KE FACEBOOK]

Tidak ada komentar: